0
Užklausa
0,00 €
0
Krepšelis
0,00 €
Krovimas...
Krovimas...
Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Atnaujinta užklausa ir užsakymas! Atnaujinta užklausa ir užsakymas!
Prekės nėra.
Atsiprašome, bet prekės nėra sandėlyje.

Privatumo politika

Šis dokumentas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Ankstesnę Privatumo politikos versiją rasite čia.

Senetic SA, Senetic.lt internetinės parduotuvės savininkas deda visas pastangas apsaugoti asmenų, naudojančių interneto svetainę privatumą. Siekiant užtikrinti teisėtą, patikimą ir skaidrų internetinėje parduotuvėje gautų asmens duomenų tvarkymą buvo priimtas dokumentas Privatumo politika.

1. Šioje Privatumo politikoje naudojamų terminų reikšmės yra šios:

Senetic SA, Senetic.lt, „mes“, „mūsų“ – Senetic SA, būstinė įsikūrusi Katovicuose, ul. Kościuszki 227, 40-600 Katovicai.

Klientas - vartotojas ar verslininkas, pateikęs ar ketinantis pateikti Užsakymą arba besinaudojantis kitomis internetinės parduotuvės paslaugomis (toliau tekste vadinamas „Pirkėju“).

Vartotojas - fizinis asmuo, atliekantis veiklą tiesiogiai nesusijusią su verslo ar profesine veikla.

Verslininkas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacija, pagal įstatymą turinti teisinį statusą, vykdanti veiklą, kurios tikslas tiesiogiai susijęs su verslu ar profesionalia veikla.

Kliento paskyra (Paskyra) - Parduotuvės puslapis, kur Klientas gali, be kitų funkcijų, valdyti asmens duomenis, gauti pranešimus apie Užsakymo būsenos pakeitimus ir valdyti bei tvarkyti pateiktų užsakymų būsenas.

Internetinė parduotuvė Senetic.lt (toliau tekste vadinama „Parduotuvė“ arba „Internetinė parduotuvė“) - internetinė paslauga adresu http://www.senetic.lt, per kurią Paslaugos teikėjas teikia paslaugas, nurodytas Terminuose ir sąlygose, o Klientas gali atlikti Užsakymus.

Terminai ir sąlygos - pardavimo nuotolinio ryšio būdu ir paslaugų teikimo elektroniniu būdu per parduotuvę internete Senetic.lt terminai ir sąlygos.

Prekės - materialus kilnojamas daiktas arba teisė (pvz., licencija), Pardavimo sutarties subjektas.

Paslauga (Paslaugos) - Užsakymas, Licencijos užsakymas arba Užsakymo paklausimas ir kitos Parduotuvės teikiamos paslaugos.

Užsakymas - Kliento valios deklaracija sudaryti Pardavimo sutartį su Senetic SA, siekiant tiesiogiai sudaryti Nuotolinę pardavimų sutartį naudojantis internetine parduotuve nurodant prekių, kurios yra pardavimo sutarties subjektas, tipą ir kiekį.

Licencijos užsakymas - Kliento valios deklaracija, kuri yra ir pasiūlymas sudaryti sutartį su Senetic SA dėl programinės įrangos licencijos, su tikslu tiesiogiai sudaryti nuotolinio pardavimo sutartį (licencijų pardavimas) naudojant Internetinę parduotuvę, nurodant programinės įrangos, kurios naudojimui parduodama licencija, tipą ir kiekį.

Pasiūlymo prašymas - Kliento teikiamas per Parduotuvės pasiūlymų dalyje esančią formą nurodant produktą arba programinę įrangą dėl kurios klausiama, kontaktui reikalingus kliento duomenis.

BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Nuostatos (Privatumas) - Paskyros funkcija, leidžianti naudotojui pasirinkti paslaugas ir tinkamai jas valdyti, įskaitant nepriklausomą jų apimties pakeitimą ir privatumo saugojimo parinkčių parinkimą.

Naudotojas - tai asmuo, kuriam pagal Terminus ir Sąlygas bei įstatymą elektroniniu būdu gali būti teikiamos paslaugos arba su kuriuo galima sudaryti elektroninių paslaugų teikimo Sutartį.

2. Kas yra duomenų tvarkytojas?

Jūsų asmens duomenų, susijusių su internetinės parduotuvės paslaugomis, valdytojas yra įmonė Senetic SA, jos būstinės adresas Katovicai, 40-600, ul. Kościuszki 227, KRS 0000510458, Katowice-Wschód apylinkės teiskas Katovicuose, 8-asis komercijos skyrius.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir teisių susisiekite su mumis. Klausimus dėl privatumo apsaugos siųskite šiuo el. pašto adresu: [email protected]

3. Kokius asmens duomenis, kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkome?

Kadangi savo interneto parduotuvės Naudotojams teikiame įvairias paslaugas, jų asmens duomenis tvarkome įvairiais tikslais, įvairiomis apimtimis ir skirtingais BDAR nurodytais juridiniais pagrindais. Siekiant tekti skaidriausią informaciją sugrupavome ją pagal jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą.

3.1. Paskyros sukūrimas ir naudotojo autentifikavimas internetinėje parduotuvėje

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte internetinės parduotuvės registracijos formoje, t.y. jūsų vardas, telefono numeris, kontaktinė informacija, el. pašto adresas ir slaptažodis.

Klientai gali pateikti taip vadinamą pasiūlymo užklausą, kad gautų informaciją apie produkto prieinamumą, kainą ir savybes. Norint pasinaudoti šia ypatybe turėsite įvesti savo vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir įmonės pavadinimą. Kiekvieną kartą jums susisiekus su mumis telefonu ar el. paštu naudosime jūsų pateiktą informaciją, kad atsakytume į jūsų klausimą.

Klientai taip pat gali pateikti pasirinktų produktų užsakymus. Pateikus užsakymą šiems produktams Klientui reikės nurodyti duomenis, būtinus atlikti pirkimą ir pardavimų sutartį.

Teisinis pagrindas. Būtina sudaryti sutartį dėl Paskyros paslaugos teikimo (BDAR 6(1)(b) str.).

3.2. Paslaugos, kurioms nereikia sukurti Paskyros

Paslaugų tipai. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kad teiktume paslaugas, kurioms nereikia sukurti Paskyros, pvz.:

• el. laiškų su rinkodaros ir komercine informacija siuntimas.

• reklamų rodymas.

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes apdorojame asmens duomenis, susijusius su jūsų veikla Parduotuvėje, t.y.: duomenis apie peržiūrėtus produktus ir kitus Parduotuvės puslapius, duomenis apie seansą, jūsų įrenginį ir operacinę sistemą, naršyklę, vietą ir unikalų ID.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) palengvinti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimą ir gerinant šių paslaugų funkcijas.

3.3. Paslaugos ir funkcijos, kurioms reikia sukurti Paskyrą

Paslaugų ir funkcijų tipai. Jūsų asmens duomenys apdorojami siekiant teikti paslaugas, kurioms būtina sukurti Paskyrą, pvz., užsakymo vykdymas.

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes galime apdoroti dalį jūsų registracijos formoje pateiktų asmens duomenų ir duomenis apie jūsų veiksmus interneto parduotuvėje, kurie yra: duomenys apie peržiūrėtus produktus ir kitus parduotuvės puslapius, duomenis apie seansą, įrenginio operacinę sistemą, naršyklę, vietą ir unikalų ID.

Kai kuriuos duomenis pateikti būtina tam, kad būtų galima naudotis atskiromis Paskyros paslaugomis ir funkcijomis (privalomieji duomenys). Mūsų sistema automatiškai pažymi tuos duomenis. Nepateikus šių duomenų negalėsime teikti kai kurių Paskyros paslaugų ir funkcijų. Kitų (nepažymėtų privaloma žyme) asmens duomenų pateikti nebūtina.

Juridinis pagrindas. Būtinybė vykdyti paslaugų teikimo sutartį pagal Terminus ir sąlygas (BDAR 6(1)(b) str.) ir teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) palengvinti elektriniu būdu teikiamų paslaugų naudojimą ir pagerinti šių paslaugų kokybę.

3.4. Statistika apie atskirų Parduotuvės funkcijų naudojimą, Parduotuvės svetainių naudojimo patogumą ir Parduotuvės IT saugos užtikrinimą

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su jūsų veiksmais Parduotuvėje, pvz.: aplankytos svetainės ir Parduotuvės puslapiai, kiekviename jų praleistas laikas, paieškos istorijos duomenys, jūsų IP adresas, vieta, įrenginio ID ir naršyklės bei operacinės sistemos duomenys.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) palengvinti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų naudojimą ir gerinant šių paslaugų funkcijas.

3.5. Skundų parengimas, tyrimas ir vykdymas

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti dalį jūsų Paskyroje pateiktų asmens duomenų, pvz.,: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, naudojimosi mūsų paslaugomis duomenis (jei pretenzijos kyla dėl naudojimosi mūsų paslaugomis būdo), kitus duomenis, būtinus pretenzijai pagrįsti, įskaitant patirtą žalą.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) parengti, pagrįsti ir vykdyti pretenzijas ir gintis nuo pretenzijų teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.

3.6. Skundų ir prašymų tvarkymas, atsakymai į klausimus

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti kai kuriuos jūsų Paskyroje pateiktus asmens duomenis, duomenis apie mūsų paslaugų naudojimą, kurie yra skundo ar prašymo pagrindas ir duomenis, pateikiamus prie skundų ar prašymų pridedamuose dokumentuose.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) yra gerinti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų funkcionalumą bei kurti teigiamus, pasitikėjimu ir lojalumu grįstus santykius su klientu.

3.7. Klientų pasitenkinimo apklausa

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant užsakymo apdorojimui reikiamus duomenis, jūsų atsakymus į mūsų paruoštus klausimus, įskaitant pasitenkinimo apklausoje naudojamus klausimynus ir formas.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str,) yra gerinti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų funkcionalumą ir vertinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

4. Kaip mes pritaikome paslaugas jūsų interesams ir pomėgiams?

Mūsų internetinė parduotuvė siekia geriausiai pritaikyti visus rinkodaros pranešimus jūsų interesams ir pomėgiams (profiliavimas). Siekiant suteikti skaidriausią informaciją toliau paaiškiname, kas yra profiliavimas.

4.1. Rekomenduojami produktai

Paslaugų tipas. Rekomenduojami produktai jus rodomi Parduotuvėje prieš ir po prisijungimo, taip pat rinkodaros pranešimų pavidalu, siunčiami nurodytu el. pašto adresu.

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu tvarkome jūsų Paskyros kūrimo metu pateiktus asmens duomenis, su užsakymų vykdymu susijusius duomenis ir slapukuose įrašomus ir saugomus duomenis apie veiksmus Parduotuvėje.

Profiliavimas. Remiantis šiuo būdu gautais duomenimis parenkame ir pateikiame jums tinkamiausius rinkodaros pranešimus.

Interesų balansas. Apsvarstę savo interesus ir jūsų interesus, teises ir laisves, manome, kad rekomenduojamų produktų ir paslaugų pristatymas kartu su profiliavimu pernelyg netrukdo jūsų privatumo arba nėra pernelyg apsunkinantis. Svarstydami interesus, teises ir laisves atsižvelgėme į šias aplinkybes:

a. Rekomenduojami produktai yra įrankis, suteikiantis jums lengvesnę prieigą prie mūsų siūlomų produktų ir paslaugų informuojant jus apie galimai dominančius produktus. Tai leidžia mums daryti prielaidą, kad asmens duomenų tvarkymas su tikslu rekomenduoti produktus ir paslaugas atitinka jūsų pagrįstus lūkesčius;

b. Rekomenduojamų produktų ir paslaugų pristatymas bei kita rinkodaros komunikacija ir jos siuntimas el. pašto adresu atitinka jūsų pagrįstus lūkesčius, kadangi jūs sutikote gauti tokius pranešimus pagal paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sąlygas;

c. Naudojame tik jūsų veiksmų Parduotuvėje duomenis. Mus domina kokių produktų ir paslaugų ieškote, kokie pasiūlymai jus sudomino, o ne ką veikiate kitose svetainėse;

d. Gerbiame jūsų norą ir palengviname teisių įgyvendinimą. Šiuo tikslu suteikiame galimybę Paskyros nuostatose (Nuostatų (privatumo) kortelė) arba naršyklės nuostatose lengvai atšaukti sutikimus gauti rekomenduojamus pasiūlymus pranešimų mobiliojoje programėlėje, naršyklėje ar el. laiškuose forma.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) rekomenduoti pasiūlymus, kurie atitiktų jūsų pomėgius ir interesus.

4.2. Produktų ir paslaugų bei mūsų klientų rinkodara

Duomenų apimtis. Šiuo tikslu mes tvarkome jūsų asmens duomenis, pateiktus kuriant Paskyrą, atliekant užsakymą, vykdant veiksmus Parduotuvėje bei įrašomus ir saugomus slapukuose. Veiklos duomenys yra itin susiję su tokiais duomenimis kaip: paieškos istorija, spustelėjimai Parduotuvėje, prisijungimo ir registracijos datos, konkrečių paslaugų Parduotuvėje naudojimo duomenys, komunikacijos el. laiškais istorija ir veikla.

Profiliavimas. Aukščiau nurodytus duomenis naudojame susiedami savo rinkodaros informaciją apie gaminius ir paslaugas su klientais, kuriems ji gali būti aktuali.

Pakartotinė rinkodara. Siekiant išsiųsti jums rinkodaros pranešimą už Parduotuvės ribų, naudojamės išorinių tiekėjų paslaugomis. Šios paslaugos apima rinkodaros pranešimų rodymą ne Parduotuvės svetainėse. Tuo tikslu išoriniai paslaugų teikėjai įdiegia, pavyzdžiui, atitinkamą kodą ar pikselį, kad galėtų atsisiųsti informaciją apie jūsų veiklą Parduotuvėje. Daugiau informacijos pateikta Slapukų naudojimo politikoje.

Juridinis pagrindas. Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) straipsnis), susietas su produktų ir paslaugų rinkodara bei pačiais produktais ir paslaugomis

Interesų balansas. Atsižvelgdami į savo interesus ir jūsų interesus, teises ir laisves, padarėme išvadą, kad rinkodara ir profiliavimas pernelyg nepaveiks jūsų privatumo ar bus pernelyg didelė našta. Atsižvelgdami į interesus, teises ir laisves, apsvarstėme:

a. Jūs išreiškėte savo norą gauti rinkodaros pranešimus pateiktu el. pašto adresu, todėl darome prielaidą, kad pagrįstai galite tikėtis, jog tokius pranešimus siųsime;

b. Mes naudojame tik jūsų veiksmų Parduotuvėje duomenis. Mums įdomu, kokių produktų ir paslaugų ieškote ir kokie pasiūlymai jus domina, o ne ką veikiate kitose svetainėse;

c. Gerbiame jūsų norą ir palengviname teisių įgyvendinimą. Šiuo tikslu Paskyros nustatymuose (Nuostatų (privatumo) skirtuke) arba naršyklės nustatymuose suteikiame galimybę lengvai atšaukti sutikimą gauti el. laiškus.

5. Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis?

Mūsų duomenų bazės apsaugomos nuo trečiųjų šalių prieigos. Registracijos ar pirkimo metu renkami duomenys naudojami tinkamam užsakymų vykdymui, užsakymo būsenos stebėjimui bei kliento užsakymo keitimui prieš jį pateikiant. Norint vykdyti sutartį Senetic.lt parduotuvė gali pasidalinti duomenimis, surinktais iš jūsų, su:

5.1. Paslaugų teikėjai

Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugos teikėjams, kuriuos naudojame paslaugų vykdymui. Paslaugos teikėjai, kuriems perduodame jūsų asmens duomenis, priklausomai nuo sutarties įsipareigojimų ir aplinkybių klauso mūsų nurodymų dėl duomenų tvarkymo būdų ir tikslų (tvarkytojai), arba nepriklausomai nustato duomenų tvarkymo tikslus ir būdus (valdytojai). Mūsų naudojamų tiekėjų sąrašą rasite čia. Sąrašas reguliariai pildomas.

Duomenų tvarkytojai. Mes dirbame su tiekėjais, tvarkančiais jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Jie teikia mums „debesies“ talpinimo paslaugas, internetines rinkodaros sistemas, sistemas, skirtas aktyviųjų pranešimų siuntimų rodymui, el. pranešimų siuntimui, svetainės srauto analizei, rinkodaros kampanijų efektyvumo vertinimui ir konkrečių Paskyros funkcijų įgyvendimui.

Valdytojai. Tiekėjai, kurių paslaugomis naudojamės, vadovaujasi ne vien mūsų nurodymais. Jie patys nustato jūsų asmens duomenų naudojimo tikslus ir būdus. Mums jie teikia pakartotinės rinkodaros kampanijų paslaugas ir atlieka statistines apklausas.

Vieta. Didžioji mūsų tiekėjų dalis įsikūrę Lenkijoje ir kitose Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse, pvz., Airijoje. Kai kurie tiekėjai yra įsikūrę už EEE ribų. Kadangi jūsų duomenis perduodame už EEE ribų, stengiamės užtikrinti, kad mūsų tiekėjai garantuotų asmens duomenų apsaugą. Šių garantijų būtinybė kyla dėl taikomų standartinių sutarties sąlygų, kurias priėmė Europos Komisija (ES), arba dėl dalyvavimo „Privatumo skydas“ programoje, įsteigtoje 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo.

Jūs turite teisę pareikalauti standartinių sutarties straipsnių kopijos išsiųsdami atitinkamą užklausą Privatumo Politikos 2 str. nurodytu būdu.

5.2. Valstybinės institucijos

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami įgaliotoms valstybinėms institucijoms.

6. Kiek ilgai saugosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys laikomi viso Paskyros turėjimo internetinėje parduotuvėje Senetic.lt metu siekiant teikti Paskyros paslaugas ir susijusias funkcijas bei kitas paslaugas pagal Terminus ir sąlygas bei rinkodaros tikslais. Ištrynus paskyrą duomenys bus anonimizuoti, išskyrus šiuos: vardas, el. pašto adresas, užsakymų istorija ir informacija apie duotus sutikimus (šiuos duomenis saugosime 3 metus po Paskyros ištrynimo. Tai bus atliekama skundų ir pretenzijų, susijusių su mūsų paslaugų naudojimo, tvarkymo tikslais).

Jūsų asmens duomenys, susiję su Užsakymų ir Licencijų užsakymų vykdymu mūsų parduotuvėse, saugomi tiek, kiek to reikalauja atskiros įstatymo sąlygos, pvz., mokesčių įstatymas. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys anonimizuojami.

Asmeninius duomenis, kuriuos surinkome naudodami slapukus, saugome visą slapukų, saugomų Naudotojų įrenginiuose, gyvavimo laikotarpį. Informacija apie tai, kaip naudojame slapukus, pateikiama Slapukų naudojimo politikoje.

7. Kokias turite su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises?

Susisiekus su mumis el. pašto adresu: [email protected] garantuosime jūsų žemiau nurodytų teisų įgyvendinimą. Be to, prisijungę prie Parduotuvės galite atlikti pasirinktus Paskyros nuostatų pakeitimus Nuostatų (Privatumo) skirtuke.

7.1. Teisė atsiimti duotą sutikimą.

Pagal BDAR 7(3) str. jūs turite teisę atšaukti bet kokį sutikimą, kurį davėte registracijos Parduotuvėje metu bei naudodami konkrečias Parduotuvės siūlomas paslaugas ir funkcijas. Atšaukus sutikimą jis įsigalios nuo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas nepaveiks tvarkymo, kurį teisėtai vykdėme iki atšaukimo.

Sutikimo atšaukimas neturės jums neigiamų pasekmių. Tačiau dėl tokio veiksmo galite prarasti teisę naudotis paslaugomis ar funkcijomis, kurioms teisėtai gali reikėti jūsų sutikimo.

7.2. Teisė prieštarauti asmens duomenų naudojimui

Pagal BDAR 21 str. jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų naudojimui (įskaitant profiliavimą), jei tvarkome juos remdamiesi savo teisėtais interesais, pvz., remdamiesi rekomenduojamų produktų ir paslaugų naudojimu, reklamuodami gaminius ir paslaugas, rinkdami konkrečių paslaugų funkcijų naudojimo statistiką, lengvindami naudojimąsi Parduotuve, atlikdami apklausas dėl klientų pasitenkinimo.

Atsisakymas gauti rekomenduojamų gaminių ir paslaugų informaciją el. laiškų pavidalu bei atsisakymas gauti rinkodaros pranešimus apie mūsų gaminius, paslaugas ar klientus reiškia jūsų prieštaravimą asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą minėtais tikslais.

Jei jūsų prieštaravimas pagrįstas ir mes neturime teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis, ištrinsime tuos duomenis, kurių tvarkymui prieštaravote.

7.3. Teisė į ištrynimą

Pagal BDAR 17 str. turite teisę reikalauti ištrinti visus ar dalį savo asmens duomenų. Prašymą ištrinti visus asmens duomenis mes laikysime prašymu ištrinti Paskyrą.

Turite teisę reikalauti savo asmens duomenų ištrynimo jei:

a. Konkretus sutikimas buvo atšauktas ta apimtimi, kurioje asmens duomenys buvo tvarkomi minėtojo sutikimo pagrindu;

b. Asmens duomenys daugiau nebereikalingi tuo tikslu, kuriuo jie buvo renkami ir tvarkomi;

c. Prieštaraujama duomenų naudojimui rinkodaros tikslais;

d. Prieštaravimas buvo pateiktas dėl duomenų naudojimo programos naudojimo statistikos bei pasitenkinimo apklausų tikslais, toks prieštaravimas laikomas pagrįstu;

e. Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.

Nepaisant prašymo ištrinti asmens duomenis, pateikus prieštaravimą jų tvarkymui ar atšaukus duotą sutikimą, mes vistiek išsaugosime kai kuriuos asmens duomenis tam, kad esant reikalui galėtume parengti, pagrįsti ar ginti savo pretenzijas. Tai ypač taikoma šiems asmens duomenims: vardas, pavardė, el. pašto adresas ir pirkimų istorija. Juos mes saugome skundų ir pretenzijų, susijusių su užsakymų vykdymu, tvarkymui.

7.4. Teisė apriboti tvarkymą

Pagal BDAR 18 str. jūs turite teisę reikalauti asmens duomenų tvarkymo apribojimo. Jei toks reikalavimas išreiškiamas, negalėsite naudotis specialiomis su tų duomenų tvarkymu susijusiomis funkcijomis ir paslaugomis iki reikalavimo išnagrinėjimo pabaigos. Be to, nesiųsime jums jokių pranešimų, įskaitant ir rinkodaros pranešimus.

Turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų naudojimą jei:

a. Buvo suabejota asmens duomenų teisingumu - duomenų naudojimas bus apribotas laikotarpiui, kurio reikia teisingumo patikrinimui, tačiau ne ilgiau nei 7 dienoms;

b. Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir buvo pareikalauta duomenis ne ištrinti, o apriboti prieigą prie jų;

c. Asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo rinkti ir naudojami, tačiau būtini jums siekiant parengti, pagrįsti ar ginti savo pretenzijas;

d. Jūs prieštaravote tokių duomenų naudojimui. Tokiu atveju ribojimas bus taikomas laikotarpiui, kurio metu bus tikrinama ar jūsų interesų, teisių ir laisvių apsauga nusveria mūsų interesus, kurių siekiame tvarkydami jūsų asmens duomenis.

7.5. Prieigos teisė duomenų subjektui

Pagal BDAR 15 str. jūs turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei tokie duomenys iš tiesų yra tvarkomi, jūs turite teisę:

a. Gauti prieigą prie savo asmens duomenų,

b. Gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, suplanuotus duomenų laikymo laikotarpius arba šių laikotarpių nustatymo kriterijus, informaciją apie teises pagal BDAR ir teises pateikti skundą prižiūrinčiajai įstaigai dėl tokių duomenų šaltinio, automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą), informaciją apie apsaugą perduodant tokius duomenis už Europos Sąjungos ribų;

c. Gauti savo asmens duomenų kopiją.

Jei norite įgyvendinti savo teisę į duomenų prieigą, kreipkitės į 2 sk. nurodytą Duomenų tvarkytoją.

7.6. Teisė į duomenų pataisymą

Pagal BDAR 16 str. jūs turite teisę prašyti, kad pateikti asmens duomenys būtų pataisyti (jei jie neteisingi) ir papildyti (jei jie nepilni).

7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą

Pagal BDAR 20 str. jūs turite teisę gauti jūsų pateiktus asmens duomenis ir perduoti juos kitam savo pasirinktam duomenų tvarkytojui. Taip pat galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenis kitam tvarkytojui persiųstume tiesiogiai, jei tik tai techniškai įmanoma.

Jūsų asmens duomenis siųsime „csv“ failo pavidalu. „csv“ formatas yra plačiai naudojamas formatas, leidžiantis perduoti gautus duomenis kitam valdikliui.

7.8. Kiek laiko reikės jūsų prašymui įgyvendinti?

Jei reikalaujate įgyvendinti aukščiau minėtas teises, šį reikalavimą įvykdome arba atsisakome jį vykdyti nedelsiant, tačiau ne vėliau nei 30 dienų nuo jo gavimo. Jei dėl sudėtingo prašymo pobūdžio ar didelio prašymų kiekio negalime jo įvykdyti per 30 dienų, atliksime tai per kitas 60 dienų ir informuosime jus apie reikiamą šio laikotarpio pratęsimą.

Dėl techninių priežasčių mums reikia 48 valandų, kad sistemoje atnaujintume atliktas parinktis. Tai reiškia, jog atnaujinę savo sistemą galite gauti iš mūsų el. laišką, teigiantį, jog išsiregistravote.

7.9. Skundų, paklausimų ir prašymų pateikimas

Galite siųsti mums skundus, paklausimus ir prašymus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo bei pasinaudojimo turimomis teisėmis.

Jei manote, kad jūsų teisė į asmens duomenų apsaugą ar kitos pagal BDAR įgytos teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos Generaliniam pareigūnui.

8. Kaip užtikriname jūsų asmens duomenų saugumą?

Mes dedame visas pastangas jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti. Registracijos ir prisijungimo metu paslaugos naudoja šifruotą duomenų perdavimą (SSL), užtikrinantį internetinės parduotuvės naudotojo tapatybės duomenų saugumą ir ženkliai apsunkinantį galimybes neįgaliotiems asmenims ar sistemoms perimti prieigą prie Kliento paskyros.

9. Kaip naudojame slapukus?

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite Slapukų naudojimo politikoje.

10. Privatumo politikos pokyčiai

Mes pasiliekame teisę keisti aukščiau pateiktą Privatumo politiką paskelbdami naują Privatumo politiką šioje svetainėje. Apie bet kokius pakeitimus ar papildymus informuosime paskelbdami atitinkamus pranešimus pagrindiniuose interneto parduotuvės puslapiuose, o apie reikšmingus pokyčius jums galime pranešti išsiųsdami pranešimus nurodytu el. pašto adresu.

Privatumo politika neriboja jokių teisių, kurias įgyjate pagal Terminus ir sąlygas arba galiojančių įstatymų nuostatas.

 

Išsirinkti produktai

Palaikykime ryšį!
Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir gaukite karščiausias naujienas bei informaciją apie akcijas.

Paspausdami mygtuką „Užsisakyti“, sutinkate į savo el. pašto dėžutę gauti rinkodaros informaciją. Jūsų asmens duomenis tvarkys Senetic S.A., registruota adresu ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Poland. Turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, galimybės juos taisyti ar trinti, taip pat galite apriboti arba panaikinti teisę juos tvarkyti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite privatumo politikos aprašyme.

Klaidingas el.pašto adresas.
Šis el.pašto adresas yra jau patvirtintas.
Šis el.pašto adresas dar nėra patvirtintas.
Ačiū!
Pasitikrinkite savo pašto dėžutę – gausite mūsų žinutę, kurioje prašome patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą.
Mokėjimo būdai
Siuntimo būdai
Sertifikatai ir apdovanojimai